Podium voor Hedendaagse Kunst

Mededeling

Leegstand is geen optie!

Nu we in B53 gestopt zijn met het maken van tentoonstellingen is de ruimte tot het moment dat we definitief moeten vertrekken een werkplaats voor beeldende kunstenaars. Ondertussen voeren we gesprekken met verschillende partijen over een nieuwe ruimte die ons zeer hoopvol stemmen.


Onze missie blijft het verantwoordelijk beheren van leegstand in combinatie met een hoogwaardige culture invulling, waarbij wij putten uit het enorme creatieve kapitaal in de stad Arnhem en de (verre) regio.

Wij hebben in B53, en voordien ook vele jaren in VM23, mooie tentoonstellingen gemaakt zonder dat we daarbij een beroep deden op overheidsgelden en – het moet gezegd! - zonder dat wij enige aandacht kregen van onze politieke vertegenwoordigers in onze stad en provincie.

We beseffen terdege dat onze zoektocht er niet gemakkelijker op gaat worden nu de economie aantrekt en daarmee ook de vastgoedsector nieuwe kansen voor investeringen ziet in het (her)ontwikkelen van leegstaande panden en het (ver)bouwen van een of meerdere nieuwe cultuurgebouwen.

Wij vragen echter niet om miljoenen voor stenen, wij vragen slechts om een minimale facilitering van onze activiteiten om daarmee de kosten te lenigen van huur, energie, transport en publiciteit zodat we weer prachtige tentoonstellingen kunnen maken in het belang van de kunstenaars, de kunst en het publiek.

 

Agenda

    Sorry, er is niks gevonden.

Tentoonstellingen

B53 is per december 2017 de voortzetting van galerie VM23. Hieronder ziet u ook een overzicht van tentoonstellingen die wij eerder in VM23 organiseerden.

B53

B53 is een podium voor hedendaagse kunst in het centrum van Arnhem

B53 vindt u aan de Broerenstraat 53 in Arnhem (hoek Broerenstraat-Beekstraat)

B53 is een initiatief van Joop Nuyens en Nico Schulte

Contact

B53
Nico Schulte en Joop Nuyens, VM23.nl nico schulte
Nico Schulte en Joop Nuyens, VM23.nl joop nuyens